за Христос

Библейски атлас / Ситна

Ситна „Вражда, раздор”, Битие 26:21

Битие 26:21


« Назад