за Христос

Библейски атлас / Сибраим

Сибраим „Двете възвишения”, Ездра 47:16

Езекил 47:16


« Назад