за Христос

даже ние самите бяхме приели в себе си смъртна присъда, за да не уповаваме на себе си, но на Бога, Който възкресява мъртвите.

Слушай 2Коринтяни 1:9
2Коринтяни 1:9

Препратки:

Други преводи на 2Коринтяни 1:9:

Да, в сърцата си чувствахме, че смъртната ни присъда вече е произнесена. Това се случи, за да не се доверяваме на себе си, а на Бога, който възкресява мъртвите.
/Съвременен превод 2004/
но ние самите бяхме приели смъртната присъда в себе си, за да не се уповаваме на себе си, а на Бога, който възкресява мъртвите,
/Верен 2002/
даже ние самите сметнахме, че сме приели смъртна присъда в себе си, за да не уповаваме на себе си, а на Бога, Който възкресява мъртвите.
/Библейско общество 2000/
даже ние сами счетохме, че бяхме приели смъртна присъда в себе си, - за да не уповаваме на себе си, но на Бога, Който възкресява мъртвите.
/Протестантски 1940/
Но сами в себе си носехме смъртната присъда, за да се не надяваме на себе си, а на Бога, Който възкресява мъртвите,
/Православен/
но ние сами в себе си взехме си осъждението на смъртта, за да не уповаваме на себе си, но на Бога който възкръсява мъртвите;
/Цариградски/
But we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God which raiseth the dead:
/KJV/