за Христос

Защото желаем да знаете, братя, за скръбта, която ни сполетя в Азия, - бяхме под твърде голямо напрежение, свръх силите ни, така че дори се отчаяхме за живота си;

Слушай 2Коринтяни 1:8
2Коринтяни 1:8

Препратки:

Други преводи на 2Коринтяни 1:8:

Братя и сестри, искаме да знаете за бедите, които ни сполетяха в Азия. Бремето върху нас бе толкова тежко и непоносимо, че дори бяхме загубили всякаква надежда за живот.
/Съвременен превод 2004/
Защото не искаме, братя, да не знаете за скръбта, която ни сполетя в Азия - че бяхме изключително притеснени, свръх силите си, така че дори се отчаяхме за живота си;
/Верен 2002/
Защото желаем да знаете, братя, за скръбта, която ни сполетя в Азия, че бяхме много притеснени, свръх силите ни, така че дори се отчаяхме за живота си;
/Библейско общество 2000/
Защото желаем да знаете, братя, за скръбта, която ни сполетя в Азия, че се отеготихме чрезмерно вън от силата си, така щото отчаяхме се дори за живота си;
/Протестантски 1940/
Защото не искаме, братя, да не знаете за нашата скръб, която ни постигна в Асия; понеже бяхме отегчени твърде много и вън от силите си, тъй че не се надявахме и живи да останем.
/Православен/
Защото не искаме да не знаете, братие, за нашата скърб която ни се случи в Азия, че твърде много се отеготихме, повече от силата си, така щото се отчаяхме и за живота си;
/Цариградски/
For we would not, brethren, have you ignorant of our trouble which came to us in Asia, that we were pressed out of measure, above strength, insomuch that we despaired even of life:
/KJV/