за Христос

И надеждата ни за вас е твърда; понеже знаем, че както сте участници в страданията, така сте и в утехата.

Слушай 2Коринтяни 1:7
2Коринтяни 1:7

Препратки:

Други преводи на 2Коринтяни 1:7:

И надеждата ни за вас е твърда, защото знаем, че както участвате в страданията ни, така участвате и в утехата ни.
/Съвременен превод 2004/
И надеждата ни за вас е твърда, като знаем, че както сте участници в страданията, така сте и в утехата.
/Верен 2002/
И надеждата ни за вас е твърда; понеже знаем, че както сте участници в страданията, така сте и в утехата.
/Библейско общество 2000/
И надеждата ни за вас е твърда; понеже знаем, че, както сте участници в страданията, така сте и в утехата.
/Протестантски 1940/
и надеждата ни за вас е твърда. Утешаваме ли се, утешаваме се за ваша утеха и спасение, знаейки, че както участвувате в страданията пак тъй ще бъдете участници и в утехата.
/Православен/
и надеждата която имаме за вас е твърда; понеже знаем че както сте участници на страданията така и на утешението.
/Цариградски/
And our hope of you is stedfast, knowing, that as ye are partakers of the sufferings, so shall ye be also of the consolation.
/KJV/