за Христос

Защото както изобилват в нас Христовите страдания, така и нашата утеха изобилва чрез Христос.

Слушай 2Коринтяни 1:5
2Коринтяни 1:5

Препратки:

Други преводи на 2Коринтяни 1:5: