за Христос

Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостивите и Бог на всяка утеха,

Слушай 2Коринтяни 1:3
2Коринтяни 1:3

Препратки:

Други преводи на 2Коринтяни 1:3: