за Христос

защото не сме господари над вярата ви, а сме помощници на вашата радост; понеже колкото за вярата, вие стоите твърди.

Слушай 2Коринтяни 1:24
2Коринтяни 1:24

Препратки:

Други преводи на 2Коринтяни 1:24:

Не искам да кажа, че се опитваме да контролираме вярата ви, защото в нея вие стоите силни; по-скоро се трудим заедно с вас за вашето щастие.
/Съвременен превод 2004/
Не че ние господстваме над вашата вяра, а сме помощници на вашата радост; понеже чрез вярата вие стоите.
/Верен 2002/
защото не господстваме над вашата вяра, а сме помощници на вашата радост; понеже колкото за вярата, вие стоите твърди.
/Библейско общество 2000/
защото не господаруваме над вярата ви, но сме помощници на радостта ви; понеже, колкото за вярата, вие стоите твърди.
/Протестантски 1940/
не че имаме власт над вярата ви, но спомагаме за радостта ви, понеже във вярата вие сте твърди.
/Православен/
не че имаме власт на верата ви, но защото сме споспешници на радостта ви; понеже чрез верата стоите.
/Цариградски/
Not for that we have dominion over your faith, but are helpers of your joy: for by faith ye stand.
/KJV/