за Христос

Но аз призовавам Бога за свидетел на моята душа, че за да ви пощадя, въздържах се да дойда в Коринт;

Слушай 2Коринтяни 1:23
2Коринтяни 1:23

Препратки:

Други преводи на 2Коринтяни 1:23: