за Христос

А Този, Който ни утвърждава заедно с вас в Христос и Който ни е помазал, е Бог,

Слушай 2Коринтяни 1:21
2Коринтяни 1:21

Препратки:

Други преводи на 2Коринтяни 1:21: