за Христос

Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, и Господ Исус Христос.

Слушай 2Коринтяни 1:2
2Коринтяни 1:2

Препратки:

Други преводи на 2Коринтяни 1:2: