за Христос

Защото Божият Син, Исус Христос, Който беше проповядван помежду ви от нас (от мене, Сила и Тимотей), не стана "Да" и "Не", но в Него стана "Да";

Слушай 2Коринтяни 1:19
2Коринтяни 1:19

Препратки:

Други преводи на 2Коринтяни 1:19:

Защото Божият Син Исус Христос, когото ние Силуан, Тимотей и аз проповядвахме сред вас, не беше едновременно и да, и не. Точно обратното: в него бе произнесено окончателно Да!.
/Съвременен превод 2004/
Защото Божият Син, Иисус Христос, който беше проповядван между вас от нас - от мен, Сила и Тимотей - не беше Да и Не, а в Него беше Да;
/Верен 2002/
Защото Божият Син, Исус Христос, Който беше проповядван помежду ви от нас (от мен, Сила и Тимотей), не стана Да и Не, но в Него стана Да;
/Библейско общество 2000/
Защото Божият Син, Исус Христос, Който биде проповядван помежду ви от нас, (от мене, Сила и Тимотея), не стана Да и Не но в него стана Да;
/Протестантски 1940/
Защото Син Божий, Иисус Христос, Когото проповядвахме помежду ви аз и Силуан и Тимотей, не беше "да" и "не", но в Него беше "да",
/Православен/
Защото Исус Христос, Син Божий, проповеданият у вас от нас, от мене и Силуана и Тимотея, не стана Ей и Не, но в него стана Ей.
/Цариградски/
For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, even by me and Silvanus and Timotheus, was not yea and nay, but in him was yea.
/KJV/