за Христос

като мина през вас за Македония; а от Македония да дойда пак при вас и тогава вие да ме изпратите за Юдея.

Слушай 2Коринтяни 1:16
2Коринтяни 1:16

Препратки:

Други преводи на 2Коринтяни 1:16:

Възнамерявах да ви посетя на път за Македония, а когато се връщам оттам, да дойда отново при вас, за да ми помогнете при пътуването ми до Юдея.
/Съвременен превод 2004/
като мина през вас за Македония, а от Македония да дойда пак при вас и тогава вие да ме изпратите за Юдея.
/Верен 2002/
като мина през вас за Македония; а от Македония да дойда пак при вас и тогава вие да ме изпратите за Юдея.
/Библейско общество 2000/
като през вас мина за Македония; а от Македония да дойда пак при вас, и тогава вие да ме изпратите за Юдея.
/Протестантски 1940/
и през вас да мина за Македония, а от Македония да дойда пак при вас, та вие да ме придружите до Иудея.
/Православен/
и през вас да мина в Македония, и пак от Македония да дойда при вас, и вие да ме изпроводите в Юдея.
/Цариградски/
And to pass by you into Macedonia, and to come again out of Macedonia unto you, and of you to be brought on my way toward Judaea.
/KJV/