за Христос

С тази увереност възнамерявах да дойда първо при вас, за да имате двояка полза,

Слушай 2Коринтяни 1:15
2Коринтяни 1:15

Препратки:

Други преводи на 2Коринтяни 1:15: