за Христос

(както и отчасти сте разбрали), че сме похвала за вас, както и вие за нас, в деня на нашия Господ Исус.

Слушай 2Коринтяни 1:14
2Коринтяни 1:14

Препратки:

Други преводи на 2Коринтяни 1:14:

както винаги сте ни разбирали отчасти, и ще видите, че можете да се гордеете с нас, както ние ще се гордеем с вас в Деня, когато нашият Господ Исус дойде.
/Съвременен превод 2004/
както и отчасти сте разбрали, че ние сме похвала за вас, както и вие - за нас, в Деня на нашия Господ Иисус.
/Верен 2002/
(както и отчасти сте разбрали), че сме похвала за вас, както и вие за нас, в деня на нашия Господ Исус.
/Библейско общество 2000/
(както и отчасти ни признахте), че сме похвала за вас, както и вие за нас, в деня на нашия Господ Исус.
/Протестантски 1940/
както вече донейде сте и разумели, че ние сме ваша похвала, както и вие наша, в деня на Господа нашего Иисуса Христа.
/Православен/
както ни отчасти и познахте че сме похвала вам, както и вие нам, в деня на Господа Исуса.
/Цариградски/
As also ye have acknowledged us in part, that we are your rejoicing, even as ye also are our's in the day of the Lord Jesus.
/KJV/