за Христос

Защото не ви пишем друго, освен това, което четете, а и разбирате, и което се надявам, че и докрай ще разбирате

Слушай 2Коринтяни 1:13
2Коринтяни 1:13

Препратки:

Други преводи на 2Коринтяни 1:13:

Да, защото не ви пишем нищо друго освен това, което можете да прочетете и наистина да разберете. И се надявам, че ще ни разберете напълно,
/Съвременен превод 2004/
Защото не ви пишем друго освен това, което четете, а и разбирате, и което се надявам, че ще разберете и до край;
/Верен 2002/
Защото не ви пишем друго освен това, което четете, а и разбирате, и което се надявам, че и до край ще разбирате
/Библейско общество 2000/
Защото не ви пишем друго освен това, което четете и даже признавате и което надявам се че и до край ще признавате,
/Протестантски 1940/
Защото не друго пишем вам, а онова, което четете или разбирате, пък се надявам, че и докрай ще разберете,
/Православен/
Защото не ви пишем друго освен това което четете или и познавате; а надея се че и до край ще познаете;
/Цариградски/
For we write none other things unto you, than what ye read or acknowledge; and I trust ye shall acknowledge even to the end;
/KJV/