за Христос

И Той ни избави от толкова близка смърт и още избавя, и се надяваме на Него, че пак ще ни избави,

Слушай 2Коринтяни 1:10
2Коринтяни 1:10

Препратки:

Други преводи на 2Коринтяни 1:10: