за Христос

Благодарност към Бога
Павел, с Божията воля апостол на Исус Христос, и брат Тимотей, до Божията църква, която е в Коринт, и до всички светии, които са по цяла Ахая:

Слушай 2Коринтяни 1:1
2Коринтяни 1:1

Препратки:

Други преводи на 2Коринтяни 1:1:

От Павел, апостол на Христос Исус чрез Божията воля, и от нашия брат Тимотей.
До Божията църква в Коринт и до всички Божии хора в цяла Ахая.
/Съвременен превод 2004/
Павел, с Божията воля апостол на Иисус Христос, и брат Тимотей до Божията църква, която е в Коринт, и до всичките светии, които са по цяла Ахая:
/Верен 2002/
Павел, с Божията воля апостол на Исус Христос, и брат Тимотей, до Божията църква, която е в Коринт, и до всички светии, които са по цяла Ахая:
/Библейско общество 2000/
Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, и брат Тимотей, до Божията църква, която е в Коринт, и до всичките светии, които са по цяла Ахаия:
/Протестантски 1940/
Павел, апостол на Иисуса Христа по воля Божия, и брат Тимотей, до църквата Божия в Коринт заедно с всички светии по цяла Ахаия:
/Православен/
Павел с Божията воля апостол Исус Христов, и Тимотей брат, към Божията църква която е в Коринт, и към всичките светии които са по всичка Ахаия:
/Цариградски/
Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia:
/KJV/