за Христос

Тежко съгреши йерусалимската дъщеря, затова бе отстранена като нещо нечисто;
всички, които я бяха почитали, я презряха, защото видяха голотата й;
а тя въздиша и обръща гърба си.

Слушай Плач Еремиев 1:8
Плач Еремиев 1:8

Препратки:

Други преводи на Плач Еремиев 1:8:

Тежко съгреши ерусалимската дъщеря, затова стана нечиста. Всички, които я почитаха, я презряха, защото видяха голотата й. И сама тя въздиша и се обръща назад.
/Верен 2002/
Тежко съгреши йерусалимската дъщеря, затова бе отстранена като нещо нечисто;
всички, които я бяха почитали, я презряха, защото видяха голотата й;
а тя въздиша и обръща гърба си.
/Библейско общество 2000/
Тежко съгреши ерусалимската дъщеря, затова се отмахна като нечисто нещо;
Всички, които бяха я почитали, презряха я, защото видяха голотата й;
А тя въздиша и обръща гърба си.
/Протестантски 1940/
Тежко съгреши Иерусалим, затова и стана отвратителен; всички, които го прославяха, го гледат с презрение, защото видяха голотата му; и сам той въздиша и се обръща назад.
/Православен/
Тежко съгреши Ерусалимската дъщеря; за то стана като нечиста:
Всички които я славеха презряха я, защото видяха грозотата й;
А тя въздиша и се обърна назад.
/Цариградски/
Jerusalem hath grievously sinned; therefore she is removed: all that honoured her despise her, because they have seen her nakedness: yea, she sigheth, and turneth backward.
/KJV/