за Христос

В дните на скръбта и скитанията си Йерусалим си спомни
всичките желани неща, които имаше от древни времена.
Сега, когато народът му е паднал в ръката на противника и никой не му помага,
противниците го видяха, засмяха се поради опустошението му.

Слушай Плач Еремиев 1:7
Плач Еремиев 1:7

Препратки:

Други преводи на Плач Еремиев 1:7:

В дните на скръбта си и на скитанията си Ерусалим си спомни всички желани неща, които имаше от древни времена - сега, когато народът му падна в ръката на противника и няма кой да му помогне. Противниците го видяха, засмяха се на свършека му.
/Верен 2002/
В дните на скръбта и скитанията си Йерусалим си спомни
всичките желани неща, които имаше от древни времена.
Сега, когато народът му е паднал в ръката на противника и никой не му помага,
противниците го видяха, засмяха се поради опустошението му.
/Библейско общество 2000/
В дните на скръбта си и на скитанията си Ерусалим си спомни
Всичките желателни неща, които имаше от древни времена,
Сега, когато са паднали людете му в ръката на противника, и никой не му помага;
Противниците го видяха, засмяха се поради опустошението му.
/Протестантски 1940/
Спомни си Иерусалим през дните на своето бедствие и на своите страдания за всички свои драгоценности, каквито имаше в предишни дни, а пък народът му падна от вража ръка, и никой му не помага; неприятелите гледат на него и се смеят над неговите съботи.
/Православен/
Напомни си Ерусалим в дните на скърбта си и на бедствието си
Всичките си скъпоценни неща които имаше от древни времена,
Когато паднаха людете му в ръката на врага,
И нямаше кой да му помага:
Видяха го враговете, засмяха се заради падането му.
/Цариградски/
Jerusalem remembered in the days of her affliction and of her miseries all her pleasant things that she had in the days of old, when her people fell into the hand of the enemy, and none did help her: the adversaries saw her, and did mock at her sabbaths.
/KJV/