за Христос

И от сионовата дъщеря се изгуби цялото й великолепие;
първенците й станаха като елени, които не намират пасбище
и стават безсилни пред гонещия ги.

Слушай Плач Еремиев 1:6
Плач Еремиев 1:6

Препратки:

Други преводи на Плач Еремиев 1:6:

И побягна от сионската дъщеря цялото й великолепие. Първенците й станаха като елени, които не намират паша, и безсилни отидоха пред преследвача.
/Верен 2002/
И от сионовата дъщеря се изгуби цялото й великолепие;
първенците й станаха като елени, които не намират пасбище
и стават безсилни пред гонещия ги.
/Библейско общество 2000/
И изгуби се от сионовата дъщеря всичкото й великолепие;
Първенците й станаха като елени, които не намират пасбище,
И стават безсилни пред гонещия ги.
/Протестантски 1940/
И отлетя от дъщерята Сионова всичкото й великолепие; князете й са като елени, които не намират паша; обезсилени, те тръгнаха пред карача.
/Православен/
И побегна от дъщерята на Сион всичката й слава:
Началниците станаха като елени които не нахождат пасбище,
И безсилни отиват пред гонещия.
/Цариградски/
And from the daughter of Zion all her beauty is departed: her princes are become like harts that find no pasture, and they are gone without strength before the pursuer.
/KJV/