за Христос

Противниците му взеха връх; неприятелите му благоденстват;
защото Господ го наскърби поради многото му беззакония;
младенците му отидоха в плен пред противника.

Слушай Плач Еремиев 1:5
Плач Еремиев 1:5

Препратки:

Други преводи на Плач Еремиев 1:5:

Противниците му взеха връх, враговете му благоденстват, защото ГОСПОД му нанесе скръб заради многото му престъпления. Дечицата му отидоха в плен пред противника.
/Верен 2002/
Противниците му взеха връх; неприятелите му благоденстват;
защото Господ го наскърби поради многото му беззакония;
младенците му отидоха в плен пред противника.
/Библейско общество 2000/
Противниците му взеха връх; неприятелите му благоденствуват;
Защото Господ го наскърби, поради многото му беззакония;
Младенците му отидоха в плен пред противника.
/Протестантски 1940/
Враговете му застанаха начело, неприятелите му добруват, защото Господ напрати върху му тъга заради многото му беззакония; децата му отидоха в плен пред врага.
/Православен/
Противниците му станаха глава, враговете му благоденствуват;
Защото Господ му нанесе скърб заради множеството на беззаконията му:
Младенците му отидоха в плен пред врага.
/Цариградски/
Her adversaries are the chief, her enemies prosper; for the LORD hath afflicted her for the multitude of her transgressions: her children are gone into captivity before the enemy.
/KJV/