за Христос

Юда отиде в плен от притеснение и тежко робуване;
живее между езичниците, не намира покой;
всичките му гонители го стигнаха сред теснините му.

Слушай Плач Еремиев 1:3
Плач Еремиев 1:3

Препратки:

Други преводи на Плач Еремиев 1:3:

Юда се пресели от гнет и тежка робия. Живее между езичниците, не намира покой. Всичките му преследвачи го стигнаха сред притесненията.
/Верен 2002/
Юда отиде в плен от притеснение и тежко робуване;
живее между езичниците, не намира покой;
всичките му гонители го стигнаха сред теснините му.
/Библейско общество 2000/
Юда отиде в плен от притеснение и тежко робуване;
Живее между езичниците, не намира покой;
Всичките му гонители го стигнаха всред теснините му.
/Протестантски 1940/
Иуда се пресели поради бедствие и тежко робство, посели се между езичници, и не намери покой; всички, които го преследваха, настигнаха го в тесни места.
/Православен/
Отиде в плен Юда поради скърб и тежко робство:
Седи между езичниците: не намира покой.
Всички които го гонеха стигнаха го всред теснините.
/Цариградски/
Judah is gone into captivity because of affliction, and because of great servitude: she dwelleth among the heathen, she findeth no rest: all her persecutors overtook her between the straits.
/KJV/