за Христос

Чуха, че съм въздишала; няма кой да ме утеши;
всичките ми неприятели чуха за злощастието ми и се радваха, че си сторил това;
обаче Ти ще доведеш провъзгласения от Тебе ден, когато и те ще станат като мене.

Слушай Плач Еремиев 1:21
Плач Еремиев 1:21

Препратки:

Други преводи на Плач Еремиев 1:21:

Чуха, че въздишам, нямам утешител. Всичките ми врагове чуха за нещастието ми и се зарадваха, че си го направил. Но Ти ще докараш прогласения от Теб ден, когато и те ще станат като мен.
/Верен 2002/
Чуха, че съм въздишала; няма кой да ме утеши;
всичките ми неприятели чуха за злощастието ми и се радваха, че си направил това;
обаче Ти ще доведеш провъзгласения от Теб ден, когато и те ще станат като мен.
/Библейско общество 2000/
Чуха, че съм въздишала; няма кой да ме утеши;
Всичките ми неприятели чуха за злощастието ми и се радваха, че си сторил това;
Обаче, Ти ще докараш възгласения от Тебе ден, когато и те ще станат като мене.
/Протестантски 1940/
Чуха, че стена, а утешител нямам; чуха всичките ми врагове за моята неволя, и се зарадваха, че Ти си извършил това: о, да бе заповядал на предречения от Тебе ден да дойде, и те да станеха като мене!
/Православен/
Чуха че въздишам, няма кой да ме утеши:
Всичките ми неприятели чуха за злощастието ми, зарадваха се че си направил ти това:
Ще донесеш деня който си назначил, и те ще станат като мене.
/Цариградски/
They have heard that I sigh: there is none to comfort me: all mine enemies have heard of my trouble; they are glad that thou hast done it: thou wilt bring the day that thou hast called, and they shall be like unto me.
/KJV/