за Христос

Виж, Господи, защото съм в утеснение; червата ми се смущават;
сърцето ми от дъно се свива, защото зле се разбунтувах против Тебе;
навън меч оставя без деца; у дома като че ли смърт владее.

Слушай Плач Еремиев 1:20
Плач Еремиев 1:20

Препратки:

Други преводи на Плач Еремиев 1:20:

Виж, ГОСПОДИ, защото съм в притеснение! Вътрешностите ми горят, сърцето ми се преобръща в мен, защото много се бунтувах. Навън мечът ме лиши от деца, вкъщи е смъртта.
/Верен 2002/
Виж, Господи, защото съм в утеснение; червата ми се смущават;
сърцето ми от дъно се свива, защото зле се разбунтувах против Теб;
навън меч оставя без деца; у дома като че ли смърт владее.
/Библейско общество 2000/
Виж, Господи, защото съм в утеснение; червата ми се смущават;
Сърцето ми от дън се свива, защото зле се разбунтувах против Тебе;
Навън обезчади нож; у дома като че ли смърт владее.
/Протестантски 1940/
Погледни, Господи, защото съм утеснен, утробата ми се вълнува, сърцето ми се превърна в мене, задето упорито Ти се противих; отвън ме меч обезчеди, а в къщи - смърт.
/Православен/
Виж, Господи, защото съм в утеснение: чревата ми се смущават,
Сърцето ми се превръща в мене, защото зле се възпротивих на тебе:
Извън обезчади нож, у дома смърт.
/Цариградски/
Behold, O LORD; for I am in distress: my bowels are troubled; mine heart is turned within me; for I have grievously rebelled: abroad the sword bereaveth, at home there is as death.
/KJV/