за Христос

Праведен е Господ, защото въстанах против заповедите Му;
слушайте, моля, всички племена и вижте скръбта ми;
девиците ми и младежите ми отидоха в плен.

Слушай Плач Еремиев 1:18
Плач Еремиев 1:18

Препратки:

Други преводи на Плач Еремиев 1:18:

Праведен е ГОСПОД, защото въстанах против заповедите Му. Слушайте, моля ви, всички народи, и вижте страданието ми! Девиците ми и младежите ми отидоха в плен.
/Верен 2002/
Праведен е Господ, защото въстанах против заповедите Му;
слушайте, моля, всички племена и вижте скръбта ми;
девиците ми и младежите ми отидоха в плен.
/Библейско общество 2000/
Праведен е Господ, защото въстанах против заповедите Му;
Слушайте, моля, всички племена, и вижте скръбта ми;
Девиците ми и младежите ми отидоха в плен.
/Протестантски 1940/
Праведен е Господ, защото аз не бях покорен на словото Му. Чуйте, всички народи, и погледнете моята болка; момите ми и момците ми отидоха в плен.
/Православен/
Праведен е Господ, защото отстъпих от словото му:
Слушайте, моля, всички люде, и вижте страданията ми:
Девиците ми и юношите ми отидоха в плен.
/Цариградски/
The LORD is righteous; for I have rebelled against his commandment: hear, I pray you, all people, and behold my sorrow: my virgins and my young men are gone into captivity.
/KJV/