за Христос

Сион простира ръцете си, но няма кой да го утеши;
Господ заповяда за Яков окръжаващите го да му станат противници;
Йерусалим стана между тях като нещо нечисто.

Слушай Плач Еремиев 1:17
Плач Еремиев 1:17

Препратки:

Други преводи на Плач Еремиев 1:17:

Сион простира ръцете си, но няма кой да го утеши. ГОСПОД заповяда за Яков, притеснителите му да го обкръжат. Ерусалим стана между тях като отвратителен.
/Верен 2002/
Сион простира ръцете си, но няма кой да го утеши;
Господ заповяда за Яков окръжаващите го да му станат противници;
Йерусалим стана между тях като нещо нечисто.
/Библейско общество 2000/
Сион простира ръцете си, но няма кой да го утеши;
Господ заповяда за Якова, щото окръжаващите го да му станат противници;
Ерусалим стана между тях като нечисто нещо.
/Протестантски 1940/
Сион простира ръце, но за него няма утешител. Господ даде заповед за Иакова на враговете му да го обкръжат; Иерусалим стана гнусота между тях.
/Православен/
Сион простира ръцете си, нема кой да го утеши:
Господ заповяда за Якова: враговете му го окружиха:
Ерусалим стана между тях като нечиста жена.
/Цариградски/
Zion spreadeth forth her hands, and there is none to comfort her: the LORD hath commanded concerning Jacob, that his adversaries should be round about him: Jerusalem is as a menstruous woman among them.
/KJV/