за Христос

Господ презря всички силни мъже сред мене;
свика против мене събор, за да смаже младежите ми;
Господ стъпка като в лин девицата, Юдовата дъщеря.

Слушай Плач Еремиев 1:15
Плач Еремиев 1:15

Препратки:

Други преводи на Плач Еремиев 1:15:

Господ повали всичките силни мъже сред мен; свика против мен събор, за да смаже младежите ми; Господ стъпка лина на девицата, юдовата дъщеря.
/Верен 2002/
Господ презря всички силни мъже между мен;
свика против мен събор, за да смаже младежите ми;
Господ стъпка като в лин девицата, Юдовата дъщеря.
/Библейско общество 2000/
Господ презря всичките силни мъже всред мене;
Свика против мене събор, за да смаже младежите ми;
Господ стъпка като в лин девицата, Юдовата дъщеря.
/Протестантски 1940/
Всички мои силни Господ повали сред мене, свика против мене събрание, за да изтреби момците ми, като в лин Господ стъпка девицата, дъщерята на Иуда.
/Православен/
Господ постла всичките ми силни всред мене:
Свика събор за да съкруши юношите ми:
Господ стъпка в жлеб девицата, дъщерята Юдина.
/Цариградски/
The LORD hath trodden under foot all my mighty men in the midst of me: he hath called an assembly against me to crush my young men: the LORD hath trodden the virgin, the daughter of Judah, as in a winepress.
/KJV/