за Христос

Отгоре Той прати огън в костите ми, който ги облада;
простря примка за краката ми; върна ме назад;
направи ме пуста и слаба цял ден.

Слушай Плач Еремиев 1:13
Плач Еремиев 1:13

Препратки:

Други преводи на Плач Еремиев 1:13:

От висините изпрати огън в костите ми и ги завладя, простря мрежа за краката ми, върна ме назад, направи ме пуста и безсилна цял ден.
/Верен 2002/
Отгоре Той прати огън в костите ми, който ги облада;
простря примка за краката ми; върна ме назад;
направи ме пуста и слаба цял ден.
/Библейско общество 2000/
От свише Той прати огън в костите ми, който ги облада;
Простря примка за нозете ми; върна ме назад;
Направи ме пуста и слаба цял ден.
/Протестантски 1940/
Той прати отгоре огън в костите ми, и тоя ги обхвана; разстла мрежа за нозете ми, повали ме, направи ме да бедствувам и да чезна всеки ден.
/Православен/
Проводи от горе огън в костите ми и ги облада:
Простря примка на нозете ми:
Върна ме назад: направи ме опустошена, да боледувам вес ден.
/Цариградски/
From above hath he sent fire into my bones, and it prevaileth against them: he hath spread a net for my feet, he hath turned me back: he hath made me desolate and faint all the day.
/KJV/