за Христос

Нехаете ли, всички вие, които заминавате по пътя?
Погледнете и вижте - има ли страдание като страданието,
което се стовари върху мене,
която Господ оскърби в деня на пламенния Си гняв.

Слушай Плач Еремиев 1:12
Плач Еремиев 1:12

Препратки:

Други преводи на Плач Еремиев 1:12:

Нехаете ли, всички минаващи по пътя? Погледнете и вижте - има ли страдание като моето страдание, което постигна мен, която ГОСПОД наскърби в деня на пламтящия Си гняв!
/Верен 2002/
Нехаете ли, всички вие, които заминавате по пътя?
Погледнете и вижте - има ли страдание като страданието,
което се стовари върху мен,
която Господ оскърби в деня на пламенния Си гняв.
/Библейско общество 2000/
Немарите ли, всички вие, които заминавате по пътя?
Погледнете и вижте, има ли страдание като страданието, което падна на мене,
Когото Господ оскърби в деня на пламенния Си гняв.
/Протестантски 1940/
Дано не ви сполети това всички вас, минаващи по пътя! погледнете и вижте, има ли болка като моята болка, каквато мене е постигнала, каквато Господ напрати върху мене в деня на пламенния Си гняв?
/Православен/
Не марите ли, всички вие които заминвате по пътя?
Погледнате и вижте да ли има страдание като моето страдание което ми стана,
С което ме оскърби Господ в деня на яростния си гняв.
/Цариградски/
Is it nothing to you, all ye that pass by? behold, and see if there be any sorrow like unto my sorrow, which is done unto me, wherewith the LORD hath afflicted me in the day of his fierce anger.
/KJV/