за Христос

Целият й народ въздиша и иска хляб;
дадоха желаните си неща за храна, за да се възобнови животът им;
виж, Господи, и погледни; защото се унижих.

Слушай Плач Еремиев 1:11
Плач Еремиев 1:11

Препратки:

Други преводи на Плач Еремиев 1:11:

Целият народ въздиша, търси хляб; дадоха скъпоценностите си за храна, за да се върне животът им. Виж, ГОСПОДИ, и обърни внимание, защото съм унижена!
/Верен 2002/
Целият й народ въздиша и иска хляб;
дадоха желаните си неща за храна, за да се възобнови животът им;
виж, Господи, и погледни; защото се унижих.
/Библейско общество 2000/
Всичките й люде въздишат и искат хляб;
Дадоха желателните си неща за храна, за да се възобнови животът им;
Виж, Господи и погледни; защото станах унижена.
/Протестантски 1940/
Цял негов народ въздиша, търсейки хляб, дава своите драгоценности за храна - душа да подкрепи. "Погледни, Господи, и виж, колко съм унизен!"
/Православен/
Всичките й люде въздишат и искат хляб:
Дадоха скъпоценните си неща за храна за да се повърне животът им.
Виж, Господи, и призри, защото станах унищожена.
/Цариградски/
All her people sigh, they seek bread; they have given their pleasant things for meat to relieve the soul: see, O LORD, and consider; for I am become vile.
/KJV/