за Христос

Противникът е прострял ръката си върху всичките й желани неща;
защото тя видя, че в светилището й влязоха езичниците,
за които си заповядал да не влизат в Твоето събрание.

Слушай Плач Еремиев 1:10
Плач Еремиев 1:10

Препратки:

Други преводи на Плач Еремиев 1:10:

Противникът е прострял ръката си върху всичките й желани неща - защото тя видя, че езичниците влязоха в светилището й, тези за които си заповядал да не влизат в Твоето събрание.
/Верен 2002/
Противникът е прострял ръката си върху всичките й желани неща;
защото тя видя, че в светилището й влязоха езичниците,
за които си заповядал да не влизат в Твоето събрание.
/Библейско общество 2000/
Противникът е прострял ръката си върху всичките й желателни неща;
Защото тя видя, че в светилището й влязоха езичниците,
За които си заповядал да не влизат в Твоето събрание.
/Протестантски 1940/
Врагът простря ръка върху всичко нему най-драгоценно; той вижда, как езичници влизат в неговото светилище, за което си заповядал, да не влизат те в Твоето събрание.
/Православен/
Врагът простря ръката си върху всичките й скъпоценности;
Защото тя видя езичниците че ходят в светилището й,
За които си заповядал да не влязат в твоето събрание.
/Цариградски/
The adversary hath spread out his hand upon all her pleasant things: for she hath seen that the heathen entered into her sanctuary, whom thou didst command that they should not enter into thy congregation.
/KJV/