за Христос

Скръб за разорения Йерусалим
Как седи усамотен градът, който е бил многолюден!
Стана като вдовица великата между народите столица!
Онази, която беше княгиня между областите, стана поданица!

Слушай Плач Еремиев 1:1
Плач Еремиев 1:1

Препратки:

Други преводи на Плач Еремиев 1:1:

#На евр. първите две глави се състоят от по 22 куплета от по три реда (с изключение на 1:7), чиито първи букви отговарят на азбучния ред.# Как седи самотен многолюдният град! Стана като вдовица великата столица между народите! Княгинята между областите е унизена до принудителен труд!
/Верен 2002/
Как седи усамотен градът, който е бил многолюден!
Стана като вдовица великата между народите столица!
Онази, която беше княгиня между областите, стана поданица!
/Библейско общество 2000/
Как седи усамотен градът, който е бил многолюден!
Стана като вдовица великата между народите столица!
Оная, която беше княгиня между областите, стана поданица!
/Протестантски 1940/
Как самотно седи градът, някога си многолюден! Той стана като вдовица; великият между народите, князът над областите стана данник.
/Православен/
Как седи осамотен градът който е бил многолюден!
Стана като вдовица великата в народите столица!
Която владееше над областите стана подданица.
/Цариградски/
How doth the city sit solitary, that was full of people! how is she become as a widow! she that was great among the nations, and princess among the provinces, how is she become tributary!
/KJV/