за Христос

Какво се съвещавате против Господа?
Той ще направи пълно разорение,
така че бедствие няма да ви нападне втори път.

Слушай Наум 1:9
Наум 1:9

Препратки:

Други преводи на Наум 1:9: