за Христос

Господ е благ, крепост е в ден на бедствие
и познава уповаващите на Него.

Слушай Наум 1:7
Наум 1:7

Препратки:

Други преводи на Наум 1:7: