за Христос

Кой може да устои пред негодуванието Му?
И кой може да застане, когато пламне гневът Му?
Когато яростта Му се излива като огън,
скалите се разпадат пред Него.

Слушай Наум 1:6
Наум 1:6

Препратки:

Други преводи на Наум 1:6:

Пред негодуванието Му кой ще устои и кой ще застане пред пламналия Му гняв? Яростта Му се излива като огън и скалите се разпадат пред Него.
/Верен 2002/
Кой може да устои пред негодуванието Му?
И кой може да застане, когато пламне гневът Му?
Когато яростта Му се излива като огън,
скалите се разпадат пред Него.
/Библейско общество 2000/
Кой може да устои пред негодуванието Му?
И кой може да застане, когато пламне гневът Му?
Когато яростта Му се излива като огън,
Скалите се разпадат пред Него.
/Протестантски 1940/
Пред негодуването Му кой ще устои? И кой ще изтърпи пламъка на гнева Му? Гневът Му се разлива като огън; скалите се разпадат пред Него.
/Православен/
Кой може да противостане пред негодуването му?
И кой може да устои в разпалението на гнева му?
Яростта му се излива като огън,
И скалите се съкрушават пред него.
/Цариградски/
Who can stand before his indignation? and who can abide in the fierceness of his anger? his fury is poured out like fire, and the rocks are thrown down by him.
/KJV/