за Христос

Така казва Господ:
Ако и да са в пълната си сила,
и при това мнозина,
пак ще бъдат посечени, когато той замине;
а теб, ако и да те наскърбих,
няма вече да те наскърбявам.

Слушай Наум 1:12
Наум 1:12

Препратки:

Други преводи на Наум 1:12:

Така казва ГОСПОД: Ако и да са в благополучието си и толкова многобройни, пак ще бъдат посечени, когато премине. Ако и да те унижих, вече няма да те унижавам.
/Верен 2002/
Така казва Господ:
Ако и да са в пълната си сила,
и при това мнозина,
пак ще бъдат посечени, когато той замине;
А теб, ако и да те наскърбих,
няма вече да те наскърбявам.
/Библейско общество 2000/
Така казва Господ:
Ако и да са в пълната си сила, и при това мнозина,
Пак ще бъдат посечени, когато замине той;
А тебе ако и да те наскърбих,
Няма вече да те наскърбявам.
/Протестантски 1940/
Тъй казва Господ: макар да са безопасни и многобройни, те ще бъдат изклани и ще изчезнат; а тебе макар да те измъчвах, няма вече да те измъчвам.
/Православен/
Така говори Господ:
Ако и да са в благополучието си, още и мнозина,
Но ще бъдат посечени когато замине той:
Ако и да те оскърбих,
Няма вече да те оскърбя.
/Цариградски/
Thus saith the LORD; Though they be quiet, and likewise many, yet thus shall they be cut down, when he shall pass through. Though I have afflicted thee, I will afflict thee no more.
/KJV/