за Христос

Защото ако и да са сплетени като тръни
и като че ли измокрени от питието си,
те ще бъдат съвършено погълнати като суха слама.

Слушай Наум 1:10
Наум 1:10

Препратки:

Други преводи на Наум 1:10: