за Христос

Тогава Господ протегна ръката Си, допря я до устата ми и ми каза: Ето, вложих думите Си в устата ти.

Слушай Еремия 1:9
Еремия 1:9

Препратки:

Други преводи на Еремия 1:9: