за Христос

Да не се боиш от тях, защото Аз съм с тебе, за да те избавям, казва Господ.

Слушай Еремия 1:8
Еремия 1:8

Препратки:

Други преводи на Еремия 1:8: