за Христос

А Господ ми отговори: Не казвай: Дете съм; защото при всички, при които ще те пратя, ще идеш и всичко, което ти заповядвам, ще кажеш.

Слушай Еремия 1:7
Еремия 1:7

Препратки:

Други преводи на Еремия 1:7: