за Христос

Преди да ти дам образ в утробата, те познах; и преди да излезеш от утробата, те осветих. Поставих те за пророк на народите.

Слушай Еремия 1:5
Еремия 1:5

Препратки:

Други преводи на Еремия 1:5: