за Христос

Идваше и в дните на Юдейския цар Йоаким, син на Йосия, до края на единадесетата година на Юдейския цар Седекия, син на Йосия, до пленяването на Йерусалим в петия месец.

Слушай Еремия 1:3
Еремия 1:3

Препратки:

Други преводи на Еремия 1:3:

Беше и в дните на юдовия цар Йоаким, сина на Йосия, до края на единадесетата година на юдовия цар Седекия, сина на Йосия, до отвеждането в плен на Ерусалим в петия месец.
/Верен 2002/
Идваше и в дните на Юдейския цар Йоаким, син на Йосия, до края на единадесетата година на Юдейския цар Седекия, син на Йосия, до пленяването на Йерусалим в петия месец.
/Библейско общество 2000/
Дохождаше и в дните на Юдовия цар Иоаким, син на Иосия, до края на единадесетата година на Юдовия цар Седекия, син на Иосия, до пленяването на Ерусалим в петия месец.
/Протестантски 1940/
и също в дните на Иоакима, син на иудейския цар Иосия, до края на единайсетата година на Седекия, син на иудейския цар Иосия, до преселението на Иерусалим в петия месец.
/Православен/
Биде и в дните на Иоакима Юдиния цар, сина на Иосия, до свършъка на единадесетото лето на Седекия сина на Иосия, Юдиния цар, до пленението на Ерусалим в петия месец.
/Цариградски/
It came also in the days of Jehoiakim the son of Josiah king of Judah, unto the end of the eleventh year of Zedekiah the son of Josiah king of Judah, unto the carrying away of Jerusalem captive in the fifth month.
/KJV/