за Христос

Защото, ето, Аз ще повикам
всички колена на северните царства, казва Господ;
и те ще дойдат и ще поставят всеки престола си
във входа на йерусалимските порти
и срещу всички стени около него,
и срещу всички Юдейски градове.

Слушай Еремия 1:15
Еремия 1:15

Препратки:

Други преводи на Еремия 1:15:

Защото, ето, Аз ще извикам всички родове на северните царства, заявява ГОСПОД, и те ще дойдат и ще поставят всеки престола си във входа на ерусалимските порти и срещу всичките стени около него, и срещу всичките юдови градове.
/Верен 2002/
Защото, ето, Аз ще повикам
всички колена на северните царства, казва Господ;
и те ще дойдат и ще поставят всеки престола си
във входа на йерусалимските порти
и срещу всички стени около него,
и срещу всички Юдейски градове.
/Библейско общество 2000/
Защото, ето, Аз ще повикам
Всичките колена на северните царства, казва Господ;
И те ще дойдат и ще поставят всеки престола си
Във входа на ерусалимските порти,
И срещу всичките стени около него,
И срещу всичките Юдови градове.
/Протестантски 1940/
Защото ето, Аз ще свикам всички племена на северните царства, говори Господ, и те ще дойдат, и ще тури всяко престола си при входа на иерусалимските порти, около всичките му стени и във всички иудейски градове.
/Православен/
Защото, ето, аз ще повикам
Всичките колена на северните царства, говори Господ;
И ще дойдат и ще турят всеки престола си
Във входа на Ерусалимските порти,
И върху всичките му стени наоколо,
И върху всичките Юдини градове.
/Цариградски/
For, lo, I will call all the families of the kingdoms of the north, saith the LORD; and they shall come, and they shall set every one his throne at the entering of the gates of Jerusalem, and against all the walls thereof round about, and against all the cities of Judah.
/KJV/