за Христос

И втори път дойде Господнето слово към мен и каза: Какво виждаш? Аз отговорих: Виждам котел, който възвира; и лицето му е от север.

Слушай Еремия 1:13
Еремия 1:13

Препратки:

Други преводи на Еремия 1:13: