за Христос

При това Господнето слово дойде към мен и каза: Какво виждаш, Йеремия? Аз отвърнах: Виждам бадемова пръчка.

Слушай Еремия 1:11
Еремия 1:11

Препратки:

Други преводи на Еремия 1:11: