за Христос

Призоваване на Йеремия за пророк
Думите на Хелкевия син Йеремия, един от свещениците, които бяха в Анатот във Вениаминовата земя,

Слушай Еремия 1:1
Еремия 1:1

Препратки:

Други преводи на Еремия 1:1: