за Христос

И за ангелите казва:
"Който прави ангелите Си силни като ветрове
и служителите Си като огнен пламък."

Слушай Евреи 1:7
Евреи 1:7

Препратки:

Други преводи на Евреи 1:7: