за Христос

Защото на кого от ангелите Бог е казал някога:
"Ти си Мой Син,
Аз днес Те родих";
и пак:
"Аз ще Му бъда Отец и Той ще ми бъде Син"?

Слушай Евреи 1:5
Евреи 1:5

Препратки:

Други преводи на Евреи 1:5:

Защото нима има ангел, на когото Бог някога е казвал:
Ти си моят Син. Днес аз станах твой Баща?
Или пък е казвал:
Аз ще му бъда Баща, а той ще ми бъде Син?
/Съвременен превод 2004/
Защото, на кого от ангелите Бог е казал някога: "Ти Си Мой Син, Аз днес Те родих"; и пак: "Аз ще Му бъда Отец и Той ще Ми бъде Син"?
/Верен 2002/
Защото на кого от ангелите Бог е казал някога:
"Ти си Мой Син,
Аз днес Те родих";
и пак:
"Аз ще Му бъда Отец и Той ще ми бъде Син"?
/Библейско общество 2000/
Защото, кому от ангелите е рекъл Бог някога: -
"Ти си Мой Син,
Аз днес Те родих";
и пак:
"Аз ще Му бъда Отец, и Той ще ми бъде Син"?
/Протестантски 1940/
Защото кому от Ангелите някога Бог е казал: "Син Мой си Ти, Аз днес Те родих". И пак: "Аз ще Му бъда Отец, а Той ще Ми бъде Син"?
/Православен/
Защото кому от ангелите рече некога: "Ти си мой Син, аз днес те родих;" и пак: "Аз ще му бъда Отец, и той ще ми бъде Син"?
/Цариградски/
For unto which of the angels said he at any time, Thou art my Son, this day have I begotten thee? And again, I will be to him a Father, and he shall be to me a Son?
/KJV/