за Христос

Божият Син превъзхожда ангелите
и стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-превъзходно от тяхното.

Слушай Евреи 1:4
Евреи 1:4

Препратки:

Други преводи на Евреи 1:4: